10 Kasım 2009 Salı

Ji Bo Serwet Denlî û Nûra Hecî Elî

Li bin rêka kadizê rîya hevrîşim heye
Karwanê li navberê boy ji stêrkan hebe
Ew ê qet nexape
Li nêzîk li dûr
Başûr û deverên din digerin
Li ciyê ku şewq didin nînin

Bi ketina yekê re
Xwe davêjin paşila yezdanan karwan
Şîn digere li nêzîk
A wey stêrkek xuricî dibêjin li deverên dûr
A kêy ye gelo

Kezeba xelkê mirina dayikekê
Ew ê çi bike ji kadizê
Li ber siya zemên
Bu gor bang li hev bikin
Li wan vedigere deng
Melhema kezebê nîne
Li jêr li bin rêka kadizê
Rîya hevrîşim heye
Balindeyên ji ber karwanan difirin
Ber ve ezmanan bilind dibin
Cî nakevê xwe lê daynin
Tên li stêrka xwe asê dibin

Li nava karwanên biyanî
Ku bi mij û dûmanê re dimeşin
Teyrên bê hêlîn zû tên gewixandin
Beriya ku bixurîcin
Bikevin ber lingên karwên
şewq didin stêrk
Û rêka kadizê li ya hevrîşim dinihêre


Stenbo l-- 1999

CEMÎL DENLÎ

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder